Plus prezentuje LTE z prędkością 225 Mb/s

Plus i Cyfrowy Polsat zaprezentowały możliwości LTE-Advanced w paśmie 2×15 MHz na częstotliwości 800 MHz. Plus proponuje koncepcję jednej sieci dla wszystkich operatorów. Według Plusa najważniejsze zalety wspólnej sieci LTE to:

  • dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla całego terytorium Polski,
  • taka sama możliwa jakość usługi dla wszystkich Polaków – operatorzy konkurowaliby więc na oferty, a nie na ilość posiadanego pasma,
  • niskie koszty budowy – zamiast kilku sieci liczących po kilka tysięcy nadajników – jedna sieć, a więc również ochrona środowiska i krajobrazu,
  • niskie koszty utrzymania – każdy z operatorów utrzymuje wspólną sieć tylko w niewielkiej części,
  • a rezultatem wszystkich powyższych punktów byłyby niższe ceny dla klientów.

lte

Dziś w zasięgu największej i najnowocześniejszej sieci LTE Cyfrowego Polsatu i Plusa jest już 26 mln Polaków, czyli 2 na 3 mieszkańców naszego kraju i ok. 10 000 miejscowości. Częstotliwość 800 MHz pozwala na dotarcie z sygnałem nawet do najsłabiej zurbanizowanych obszarów kraju, a połączenie całego pasma 800 MHz w jedną całość pozwala na uzyskanie maksymalnych parametrów jakościowych usługi dla wszystkich klientów operatorów mobilnych działających w Polsce.

(ź) plus

0