Podszywają się pod T-Mobile

Polska Telefonia Cyfrowa informuje o pojawieniu się w Internecie wiadomości e-mail sugerujących poprzez adres nadawcy (noreply@mmsc.t-mobile.pl<mailto:noreply@mmsc.t-mobile.pl>) i podobne do używanego przez PTC logo T-Mobile, że jest to korespondencja pochodząca od operatora. Plik będący załącznikiem tej korespondencji (t_mobile_MMS_ZQOJ8V6R) lub podobny, zawiera złośliwe oprogramowanie, mogące stanowić zagrożenie dla danych i sprzętu odbiorców.PTC informuje iż nie ma nic wspólnego z tą korespondencją i nie została ona wysłana z serwerów operatora. Jednocześnie podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod firmę i prowadzenie nieuczciwej korespondencji.

PTC przestrzega wszystkich użytkowników poczty e-mail przed otwieraniem załącznika tego maila i namawia do natychmiastowego kasowanie tej wiadomości. W przypadku wątpliwości, czy korespondencja zawierającą w adresie nadawcy t-mobile.pl pochodzi od operatora, czy też jest tylko próbą podszycia się pod firmę operator zaprasza do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, Biurem Obsługi Użytkownika lub na adres boa@t-mobile.pl<mailto:boa@t-mobile.pl>.

informacja prasowa: PTC

0