Rynek tabletów w Q4 2013 i w 2013 – podział na systemy operacyjne

Początek każdego roku kalendarzowego to w świecie technologicznym czas na podsumowanie wyników finansowych czy też opublikowanie analiz dotyczących przewidywanej liczby sprzedanych urządzeń. Znaczące marki opublikowały swoje wyniki finansowe, co zaowocowało kompletnym zestawieniem wyników sprzedaży. My z kolei prezentujemy zestawienie sprzedaży tabletów z podziałem na systemy operacyjne w całym roku 2013, jak i w ostatnim jego kwartale. Wstępne dane pochodzą od firmy Strategy Analytics, która jest jednym z bardziej znanych źródeł informacji na temat wielkości sprzedaży w różnych branżach. My postanowiliśmy je zaprezentować w nieco bardziej atrakcyjnej formie.

Zaczynamy od wysokości sprzedaży w latach 2012 i 2013. W całym roku 2013 na rynek trafiło 227,1 miliona tabletówo 56,2 miliona egzemplarzy więcej niż w roku 2012. (wzrost o 32,88% względem poprzedniego roku). Wyniki poszczególnych systemów prezentują się następująco:

 • iOS – wzrost z 65,7 mln egzemplarzy w 2012 roku do 74,2 mln sztuk w roku 2013 (+8,5 mln). Jest to wynik o 12,94% lepszy od tego z roku 2012.
 • Android – wzrost z 101,4 mln egzemplarzy w 2012 roku do 141,4 mln sztuk w roku 2013 (+40 mln). Jest to wynik o 39,45% lepszy od tego z roku 2012.
 • Windows – wzrost z 2,5 mln egzemplarzy w 2012 roku do 11 mln sztuk w roku 2013 (+8,5 mln). Jest to wynik o 340% lepszy od tego z roku 2012.
 • BB OS – spadek z 1,3 mln egzemplarzy w 2012 roku do 0,5 mln sztuk w roku 2013 (-0,8 mln). Jest to wynik o 61,54% gorszy od tego z roku 2012.

1213_egzemplarze

Kolejną kategorią jest liczba sprzedanych egzemplarzy w 4 kwartale lat 2013 i 2012. Łącznie na rynek w 4Q 2013 roku trafiło 76,8 miliona sztuk tabletówo 12,6 miliona więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego; jest to wzrost o 19,63% względem 4Q 2012. Wyniki kształtują się następująco:

 • iOS – wzrost z 22,9 mln egzemplarzy w 4Q 2012 do 26 mln sztuk w 4Q 2013 (+3,1 mln). Jest to wynik o 13,54% lepszy od tego z 4Q 2012.
 • Android – wzrost z 38,9 mln egzemplarzy w 4Q 2012 do 47,5 mln sztuk w 4 kwartale roku 2013 (+8,6 mln). Jest to wynik o 22,11% lepszy od tego z 4Q 2012.
 • Windows – wzrost z 2,1 mln egzemplarzy w  4Q 2012 do 3,3 mln sztuk w 4Q 2013 (+1,2 mln). Jest to wynik o 57,14% lepszy od tego z 4Q 2012.
 • BB OS – spadek z 0,3 mln egzemplarzy w 2012 roku do 0 mln sztuk w roku 2013 (-0,3 mln). Jest to wynik o 100% gorszy od tego z 4Q 2012.

q4_egzemplarze

Teraz czas na dane dotyczące procentowych udziałów w rynku tabletów w latach 2012 i 2013.

 • iOS – spadek z 38,4% w 2012 roku do 32,7% w roku 2013 (-5,7 punkta procentowego). Jest to wynik o 14,84% gorszy od tego z roku 2012.
 • Android – wzrost z 59,3% w 2012 roku do 62,3% w roku 2013 (+3 punkty procentowe). Jest to wynik o 5,06% lepszy od tego z roku 2012.
 • Windows – wzrost z 1,5% w 2012 roku do 4,8% w roku 2013 (+3,3 punkta procentowego). Jest to wynik o 220% lepszy od tego z roku 2012.
 • BB OS – spadek z 0,8% w 2012 roku do 0,2% w roku 2013 (-0,6 punkta procentowego). Jest to wynik o 75% gorszy od tego z roku 2012.

1213_procentyOstatnią kategorią jest porównanie procentowych udziałów w rynku tabletów z Q4 2012 i 2013.

 • iOS – spadek z 35,6% w  Q4 2012 do 33,9 % w Q4 2013 (-1,7 punkta procentowego). Jest to wynik o 4,78% gorszy od tego z 4Q 2012.
 • Android – wzrost z 60,7% w  Q4 2012 do 61,8 % w Q4 2013 (+1,1 punkta procentowego). Jest to wynik o 1,81% lepszy od tego z 4Q 2012.
 • Windows – wzrost z 3,2% w  Q4 2012 do 4,3 % w Q4 2013 (+1,1 punkta procentowego). Jest to wynik o 34,38% lepszy od tego z 4Q 2012.
 • BB OS – spadek z 0,5% w  Q4 2012 do 0% w Q4 2013 (-0,5 punkta procentowego). Jest to wynik o 100% gorszy od tego z 4Q 2012.

q4_procenty

źr: Strategy Analytics, wł

0